Apsekošanas slēdzieni

Apsekošanas slēdzieni – ēku apsaimniekotājiem, īpašniekiem un celtniekiem pirms pārbūves darbiem.
Tajos veicam:
Dažādus konstruktīvos novērtējums atbilstoši Latvijas Republikas Būvnormatīviem (LBN) un „Vispārīgie
būvnoteikumiem „ (VBN).
Veicam arī ikgadējās ēku pārbaudes un sastādām tehniskos slēdzienus, tehnisko apsekošanu un
dokumentu sagatavošanu par ēkas atbilstību tehniskajām prasībām (normām). Priekšlikumus
(ieteikumus) kas būtu jādara, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti objektiem kā:

  • Ēku spārniem
  • atsevišķiem stāviem, sienām
  • pārsegumiem
  •  starp stāviem
  • jumtiem
  • skursteņu, ventilācijas izvadu, dekoriem
  • žogiem
  • nestandarta būvēm
  • kā arī inženierkomunikāciju stāvokļa noteikšana, apkurei, ventilācijai un citām nepieciešamajām sadaļām.